ĐT
0086-516-83913580
E-mail
[email protected]

Phát triển & Nghiên cứu

sa

◆ Công ty có 99 bằng sáng chế hợp lệ, trong đó có 20 bằng phát minh sáng chế, 76 bằng sáng chế về mô hình hữu ích và 3 bằng sáng chế về thiết kế;

◆ 15 bản quyền phần mềm và 3 thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được đăng ký.Nó có 16 sản phẩm công nghệ cao.Có 2 công nghệ và sản phẩm mới được quảng bá và ứng dụng tại tỉnh Giang Tô.

◆ Là đơn vị soạn thảo đầu tiên, YUNYI chủ trì xây dựng hai tiêu chuẩn công nghiệp, tức là 《Điều kiện kỹ thuật của Điốt chỉnh lưu máy phát cho động cơ đốt trong》 và 《Điều kiện kỹ thuật của Bộ chỉnh lưu máy phát điện cho động cơ đốt trong》